Цифрова телевизия

Цифровото ефирно излъчване по стандарт Digital Video Broadcast – Terrestrial (DVB-T) позволява на зрителите да гледат тв канали със значително по-високо качество на звука и картината в сравнение с аналоговата ефирна телевизия. При аналоговото ефирно разпространение всяка програма се излъчва на отделна честота. В цифров ефир на една честота (един мултиплекс) се излъчват пакет от телевизонни програми със SD или HD резолюция. Цифровата ефирна телевизия се приема напълно свободно. За да приемат ефирни програми, зрителите трябва да разполагат с телевизионен приемник с DVB-T тунер или декодиращо устройство/приемник (сет топ бокс). Приемникът задължително трябва да поддържа декодиране на MPEG-4, H.264 AVC. Декодер с MPEG-2 не може да бъде използван за приемане на цифрова ефирна телевизия в България. Повечето държави в Европа и света вече са преминали от аналогова към цифрова ефирна телевизия или са в процес на преминаване. Преходът в България се извърши на два етапа. Първият от тях започна на 01.03.2013 г. – паралелно с аналоговото излъчване се излъчваше и цифров ефирен сигнал. На 30.09.2013 г.  всички аналогови телевизионни предаватели бяха спрени и от този момент ефирната телевизия в България е само цифрова. За повече информация относно цифрова ефирна телевизия в България: национална телефонна линия 0700 12344 интернет адрес:  www.cifrovizacia.bg

НУРТС Диджитъл

НУРТС Диджитъл е дъщерна компания на НУРТС България и наследник на Тауърком България. Преди да промени собствеността си и да бъде преименувана на НУРТС Диджитъл, Туърком България е собственост на Towercom – наследник на Rádiokomunikácie, o.z. Slovak Telekom, a.s. – традиционният национален доставчик на телевизионно и радио излъчване в Словакия. НУРТС Диджитъл притежава разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез две мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват със срок 15 години (Решения №358 и №359 от 08.04.2009 на Комисията за регулиране на съобщенията).

Технически параметри на цифровата ефирна телевизия в България:

– Стандарт – DVB-T

– Честотен обхват – UHF

–  Модулация – COFDM 64QAM

– Guard interval – 1/4

– FEC=2/3

– Поляризация – вертикална

– Видео кодиране – MPEG-4

– Аудио кодиране SD програми – MPEG-1 Layer II

– Аудио кодиране HD програми – HE AAC

 

Карта на покритие на цифрова ефирна телевизия в България: